Pogorszenie sytuacji na rynku pracy

W ostatnim czasie można było zauważyć w naszym kraju poprawę sytuacje jeśli chodzi o rynek pracy. Jak przewidują eksperci, taka sytuacja należy już do przeszłości. Wskaźnik WRP, który informuje o nadchodzących wzrostach bezrobocia cały czas się powiększa. W chwili obecnej prezentuje on wartość trochę wyższą niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Przypomnijmy, że obecna stopa bezrobocia jest stała od kilku miesięcy i wynosi 11,8%. Chodzi tutaj oczywiście o bezrobocie zarejestrowane. Jeśli jednak wyeliminuje się wszystkie czynniki sezonowe, współczynnik ten wyniesie 12,4%. Co miało najwyższy wpływ na wzrost wspomnianego wskaźnika? Jak komentują specjaliści, chodzi tutaj przede wszystkim o zmniejszenie się ofert pracy. Spadek był znaczący bo 12-procentowy. Tendencja spadkowa ma jednak dużo dłuższą historię i utrzymuje się od kwietnia bieżącego roku. Dotyczy to ofert kierowanych do urzędów. Niemniej jednak, zmniejszyła się również liczba ofert na portalach internetowych.

Powiązane artykuły