Dobra materialne

Potrzeby zaspokajane są za pomocą przedmiotów materialnych, takich jak żywność, odzież, mieszkanie, środki transportu, książki itp. Materialne środki zaspokajające potrzeby ludzkie nazywamy dobrami. Pewne dobra czerpiemy bezpośrednio z przyrody bez udziału pracy ludzkiej, jak np. powietrze czy wodę. Są to tzw. dobra wolne, o których mówimy, że znajdują się w nadmiarze w stosunku do naszych potrzeb.

Jednakże wraz z rozwojem społeczeństwa, zwłaszcza w wyniku rozwoju przemysłu, ilość dóbr wolnych maleje. Zanieczyszczanie powietrza i wody, rozwój ekonomiczny rejonów ubogich w wodę itp. wymagają skomplikowanych zabiegów w celu przystosowania tych dóbr do potrzeb człowieka. We współczesnych społeczeństwach olbrzymia większość dóbr nie pochodzi bezpośrednio z przyrody. Aby zapewnić ich nieprzerwany dopływ, trzeba podejmować szereg złożonych czynności, które powodują prze¬kształcenie przedmiotów przyrody w taki sposób, aby nadawały się do zaspokajania naszych potrzeb. Dobra materialne, które są wynikiem działalności człowieka, nazywamy produktami. Powstają one w procesie produkcji.