Znaczenie teorii rozwoju społecznego

Podane wyżej definicje i omówione pojęcia ekonomii politycznej stanowią elementarne narzędzia, które ułatwiają nam zrozumie¬nie podstawowych kategorii ekonomicznych. Pozwalają one również prześledzić ogólny proces rozwoju społeczno-gospodarczego, co dla ekonomii politycznej i innych nauk społecznych ma szczególnie ważne znaczenie. dalej …

Istota gospodarki kapitalistycznej

Rozwój kapitalistycznych form gospodarowania odbywa się w ramach narastającej gospodarki towarowo-pieniężnej, z właściwościami której zapoznaliśmy się wyżej. Obecnie wyjaśnimy, jakie warunki muszą być spełnione, aby gospodarka towarowo-pieniężna przybrała postać kapitalistycznego sposobu produkcji. dalej …

Działalność gospodarcza

W krąg zainteresowań ekonomii politycznej wchodzi charakter działalności gospodarczej. Wynika to z kilku powodów. Przede wszystkim procesy gospodarcze zachodzące w każdym społeczeństwie są rezultatem działalności ludzi. Działalność gospodarcza człowieka jest działalnością świadomą. dalej …

Ułatwiamy życie

Być może zadajecie sobie Państwo, dlaczego warto podjąć z nami współpracę. Jest tutaj przynajmniej kilka kwestii, na które chcemy zwrócić uwagę. Przede wszystkim – nasi agenci uświadomią Państwu, jak wiele jest w obecnych czasach możliwości skutecznego inwestowania pieniędzy. Pokażemy również, że są to mechanizmy względnie bezpieczne, których nie należy się bać. Nie zajmujemy się jednak tylko i dalej …

Społeczny charakter produkcji i podziału

Produkcja i podział są procesami społecznymi. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której powszechne wytwarzanie dóbr byłoby dziełem wy-izolowanych producentów. Wypadki takie są odosobnione. Proces produkcji jest wynikiem współdziałania ludzi w ramach społeczeństwa. Indywidualny producent, zakład, przedsiębiorstwo nie są samowystarczalne, lecz specjalizują się w produkcji jednego produktu bądź ograniczonej liczby dóbr. dalej …

Stosunki społeczne, ekonomiczne i produkcyjne

Społeczna strona procesów produkcji i podziału, o której wspomnieliśmy poprzednio, jest odzwierciedleniem zależności, jakie zawiązują się między ludźmi podejmującymi proces wytwarzania dóbr materialnych. Powiadamy, że ludzie — producenci, konsumenci, sprzedawcy, nabywcy — wchodzą ze sobą w stosunki ekonomiczne. Stosunki ekonomiczne są stosunkami społecznymi, międzyludzkimi, wykazującymi pewne prawidłowości. Stosunki te nie są jednak jedynymi stosunkami zawiązującymi się w społeczeństwie. dalej …

Niezależność

Bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest niemalże stuprocentowa niezależność. Wiele osób, które podają się za doradców finansowych to tak naprawdę „naganiacze” jednej-dwóch instytucji finansowych. Każda firma reklamuje się jako niezależna, ale niewiele jest takich w rzeczywistości.

Niektóre z nich nie starają się nawet zachowywać pozorów. Pracownicy Robotivo śledzą wszystkie nowinki dostępne na rynku, ofertę znają na wyrywki, a konkretną propozycję przedstawiają klientowi dopiero po zbadaniu jego potrzeb. Każdy bowiem ma indywidualne potrzeby.

Proponowanie każdemu klientowi tej samej oferty graniczy z obłudą. Niezależnie więc od tego, czy jesteście Państwo zainteresowani pożyczką gotówkową, kredytem hipotecznym, funduszem inwestycyjnym, czy ubezpieczeniem – możecie mieć pewność, że wybierzemy dla Was najlepsze rozwiązanie spośród wszystkich ofert na rynku.

Produkcja i jej środki

Świadomą i celową działalność przystosowującą przedmioty i siły przyrody do potrzeb ludzkich nazywamy produkcją. Produkcja nie jest aktem jednorazowym, ale jest procesem stale powtarzającym się, dostarczającym dóbr niezbędnych do egzystencji i rozwoju społeczeństwa. dalej …

Fundusze inwestycyjne

Nie da się ukryć, że jedną ze specjalizacji naszej firmy są fundusze inwestycyjne. Współczesne czasy dają bowiem każdemu z nas duże możliwości inwestowania i pomnażania swoich pieniędzy.

W drugiej dekadzie XXI wieku trzeba jednak szczególnie uważać. Cały czas straszy się Polaków kryzysem finansowym, a my jako ekonomiści obawiamy się, że zadziała to trochę na zasadzie samospełniającej się przepowiedni.

Nie powinniśmy się bać inwestowania, należy to jednak robić z dużą rozwagą. Mogą sobie jednak Państwo zapewnić dzięki temu dogodną emeryturę, pieniądze, które będzie można za 10-15 lat przeznaczyć na spełnianie marzeń, czy możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Fundusze inwestycyjne mają bardzo dużo zalet, a ryzyko utraty pieniędzy jest zupełnie niewielkie.

Trzeba jednak wiedzieć gdzie i jak ulokować pieniądze. Doskonałej pomocy w trym zakresie udzielą Państwu nasi pracownicy.